Obchodní podmínky

Název společnosti: Louneta, s.r.o.
Sídlo: Kosořice 102, PSČ 294 41
IČ: 02361647
Zapsaná: Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou 218481 C
Telefon: 774 084 020
Adresa pro osobní vyzvednutí: Nádražní 17, Litvínov

Obecné podmínky

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány bez DPH a jsou konečné, kromě nákladů na doručení zboží.
 2. Akceptovaný způsob platby je převod na účet Louneta s.r.o.. Přesnější platební podmínky jsou vždy specifikovány při uzavření jednotlivých obchodů. V některých případech není vyloučen i jiný způsob úhrady za zboží. Jedná se například o platbu v hotovosti při osobním převzetí zboží.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování

 1. Prodávající odesílá kupujícímu zásilku do tří pracovních dnů od doručení platby, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.
 2. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.
 3. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu spolu se zásilkou.
 5. Při vyšší hodnotě zásilky než 30 000 Kč bez DPH je zboží doručováno kurýrní službou. V ostatních případech dle dohody.

Zrušení objednávky

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 2. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
 4. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním neporušeném obalu, nesmí jevit známky otevření nebo jiného znehodnocení. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo rozbaleno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn neakceptovat odstoupení od smlouvy.

Reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27. července  2017.

MENU
Facebook